14 Δεκεμβρίου 2012 : Γεώργιος Αναστασάκης, "Η εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων μας αφορά όλους"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Η εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων μας αφορά όλους
Διάλεξη -Συνημμένα Αρχεία: