5 Οκτωβρίου 2012 : Στράτος Παπαδημητρίου, "Βιώσιμη κινητικότητα"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Βιώσιμη κινητικότητα