19 Οκτωβρίου 2012 : Θεόδωρος Γκανέτσος, "Φασματοσκοπία Raman - Επιστημονικό εργαλείο γνώσης για Αρχαιολόγους και Συντηρητές έργων τέχνης"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Φασματοσκοπία Raman - Επιστημονικό εργαλείο γνώσης για Αρχαιολόγους και Συντηρητές έργων τέχνης
Διάλεξη -Συνημμένα Αρχεία: