1 Φεβρουαρίου 2013 : Γεώργιος Γαλανός, "Προσδιοριστικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας της Τουριστικής Βιομηχανίας"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Προσδιοριστικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας της Τουριστικής Βιομηχανίας