25 Οκτωβρίου 2013 : Μαρία - Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, "Το Ασκληπιείο του Δαφνούντος και η σημασία του για την μελέτη της λατρείας του Ασκληπιού στην Κεντρική Ελλάδα"

Τίτλος Εισήγησης: 
Το Ασκληπιείο του Δαφνούντος και η σημασία του για την μελέτη της λατρείας του Ασκληπιού στην Κεντρική Ελλάδα