8 Νοεμβρίου 2013 : John E. Coleman, "Οι Αλές στην Οπούντια Λοκρίδα, από τη Νεολιθική ως τη Παλαιοχριστιανική εποχή"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Οι Αλές στην Οπούντια Λοκρίδα, από τη Νεολιθική ως τη Παλαιοχριστιανική εποχή