13 Δεκεμβρίου 2013 : Μαρία Παπαγεωργίου - Σοφία Δημάκη, "Η Μυκηναϊκή Ν-Α Λοκρίδα & η περίπτωση του νεκροταφείου του Καλαποδίου στη θέση «Κοκαλια»"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Η Μυκηναϊκή Ν-Α Λοκρίδα & η περίπτωση του νεκροταφείου του Καλαποδίου στη θέση «Κοκαλια»