5 Απριλίου 2013 : Δημήτρης Σιακαντάρης, "Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχολογία του ενηλίκου και του παιδιού"

Τίτλος Εισήγησης: 
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχολογία του ενηλίκου και του παιδιού