20 Ιουλίου 2012 : Ανδρέας Παπαδόπουλος - Αναστασία Παντέρα, "Αγροδασοπονία: Πρακτικές και προοπτικές" - "Η δενδροχρονολογία και η συμβολή της  στη μελέτη του περιβάλλοντος"

Τίτλος Εισήγησης: 
Αγροδασοπονία: Πρακτικές και προοπτικές - Η  δενδροχρονολογία και η συμβολή της  στη μελέτη του περιβάλλοντος