3 Αυγούστου 2012 : Αγγελική Καλλία-Αντωνίου, "Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία του περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία του περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διάλεξη -Συνημμένα Αρχεία: