7 Νοεμβρίου 2014 : Ευάγγελος Χίνης, "Η ραδιενέργεια στο εσωτερικό των κτιρίων"

Βιογραφικό Καθηγητή: 
Τίτλος Εισήγησης: 
Η ραδιενέργεια στο εσωτερικό των κτιρίων