19 Δεκεμβρίου 2014 : Μένης Αγγελάκης, "Εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής"

Τίτλος Εισήγησης: 
Εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής