Πρόγραμμα τμημάτων Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου

Δευτέρα: Kατασκευή κοσμήματος 16:00 - 18:30
Πέμπτη: Zωγραφική 15:30 - 18:00
 
Το πρόγραμμα θα ανανεωθεί τον Ιανουάριο όπου θα ξεκινήσουν και τα νέα τμήματα.