Οδηγίες προφύλαξης σχετικά με τα αντιλυσσικά εμβόλια-δολώματα για τα άγρια ζώα

Επισυνάπτεται το αρχείο .pdf με τις οδηγίες προφύλαξης.

Συνημμένα Αρχεία: