Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΤΑΛΑΝΤΗ   11/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 237
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται παρακάτω

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΤΕΜΑΧ

 

ΕΜΒΑΔΟ

 

ΘΕΣΗ ΓΛΥΝΕΣ

 

 

1

24

 

5.697,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΑΗΔΟΝΟΣΤΡΑΤΑ

 

 

1

161

 

1.977,00

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΒΑΤΩΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

1

173

 

7.486,05

2

174

 

7.890,50

3

319α

 

7.940,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

1

248

 

8.272,00

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΡΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

1

271

 

2.189,89

2

284

 

8.083,50

3

287

 

5.984,98

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΑΔΡΑΧΤΑΚΙΑ

 

 

 

 

 

 

1

342

 

1.366,60

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΝΟΚΟΥΜΑΣΑ

 

 

1

388

ΒΟΡΕΙΟ

7.740,10

2

477

 

3.841,12

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΤΣΑ

 

 

 

 

 

 

1

115

 

5.399,61

 

 

 

 

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΤΕΜΑΧ

 

ΕΜΒΑΔΟ

 

ΘΕΣΗ ΓΛΥΝΕΣ

 

 

1

24

 

5.697,76

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΑΗΔΟΝΟΣΤΡΑΤΑ

 

 

1

161

 

1.977,00

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΒΑΤΩΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

1

173

 

7.486,05

2

174

 

7.890,50

3

319α

 

7.940,97

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

1

248

 

8.272,00

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23/1/2017,ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00πμ έως 12:00,  στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 30/1/2017 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00πμ έως 12:00,  στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης, με τους ίδιους όρους.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 30,00 ευρώ, το στρέμμα.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 10%, επί του μισθώματος που προκύπτει από το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς επί της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου και για κάθε τεμάχιο χωριστά.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο εσόδων του Δήμου Λοκρών. Αρμόδιος Γ. Ευαγγελίου, τηλέφωνο 2233022374

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικόλαος Λιόλιος