Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου 2017

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη 2/5/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 4572
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 5/72/2017 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-3-2017 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  26.593.886,10
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      20.024.867,76
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:      2.749.788,71

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   26.593.886,10
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:         1.813.713,08
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:         1.737.894,96

 

                                                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

 

                                                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ