Ενημέρωση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ενημέρωση για τη διασύνδεση των κοινωνικών προγραμμάτων ΚΕΑ & ΤΕΒΑ από το Δήμο Λοκρών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017-ΦΕΚ 1474/Β/ 28-4 2017 Υπουργικής Απόφασης (επισυνάπτεται),  οι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) από 01/06/2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD)».
Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν νέες λίστες ωφελούμενων στις οποίες θα περιλαμβάνονται όσοι δηλώσουν στην υπάρχουσα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), την πρόθεση τους να είναι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ  καθώς και από ποιον εταίρο επιθυμούν να εξυπηρετούνται.
Για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ, είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Δήμων και των ΚΕΠ, είτε απευθείας από τους δικαιούχους. 

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων παρέχονται:
α) - στο Τμήμα Κοινωνικής προστασίας παιδείας & πολιτισμού  Δήμου Λοκρών (Πρόνοια). Ταχ.Δ/νση  Νικολάου Αβραάμ  1 –Τηλ.22330 81052 -στο  ΚΕΠ Αταλάντης Ταχ.Δ/νση Πλατεία Δημαρχείου  Τηλ.22330 23900
β) στο ΚΕΠ  Λιβανατών στο παλαιό Δημαρχείο Λιβανατών
γ)  στο  Βοήθεια στο Σπίτι Οπουντίων, στο κτίριο όπου στεγάζεται κ΄ το  Αγροτικό Ιατρείο ,Τηλ.22330 61111 κ΄ στο ΚΕΠ Μαρτίνου , Τηλ.22330 89840
δ) στο Βοήθεια  στο  Σπίτι Μαλεσίνας  κ΄ στο ΚΕΠ Μαλεσίνας,  Τηλ. 22330 89645

Επίσης ενημερώνουμε όλους τους δημότες που  έχουν υποβάλλει αίτηση, ότι αυτοδίκαια είναι εκείνοι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ ,αρκεί  να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη τροποποίηση.