Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        Αταλάντη, 15-6-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  
                                                                                          Aριθ.πρωτ: 7305

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
35200 – Αταλάντη
Πληροφορίες: Πάσσα Μαρία
Δημητρίου Κων/νος
Τηλ.: 22330-22374, 22333-50338
Fax: 22330-22606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη

 

Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρη η Ανακόνωση ως συνημμένο αρχείο  .pdf

Συννημένα Αρχεία: