Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων -Εξόδων β' τριμήνου 2017

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Αταλάντη 24/7/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 9067
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 8/136/2017 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων B΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2017 έως 30-6-2017 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  28.308.396,46
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      21.830.488,81
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:      4.542.920,62

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   28.308.396,46
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:          4.235.143,19
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:         3.592.191,51

 

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

                                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ