Ποδηλατοδρομίες και Αγώνες δρόμου Μαρτίνου

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α :
 
ΣΑΒΒΑΤΟ :  ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 
 
                     Αγώνας ανωμάλου δρόμου 13 χλμ 
                     Αγώνες δρόμου 2-3-5 χλμ (θα χωριστούν σε ομάδες με βάση την ηλικία)
 
ΚΥΡΙΑΚΗ : ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΕΣ
 
                    Μεγάλη διαδρομή 18 χλμ
                    Μικρές διαδρομές 2-3-5 χλμ (θα χωριστούν σε ομάδες με βάση την ηλικία )