Απόφαση 9/150/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών-Απολογισμός 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη   25 – 8- 2017 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                          ​                                               Αριθ. Πρωτ.: 10646
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      

ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΑ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

   5.371.478,22

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

   1.011.355,52€

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

     658.279,04€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε

     418.002,56€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

     956.659,63€

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

   1.169.093,57€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

   9.584.868,54€

 

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΑ

 

 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

   6.720.747,43€

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

     479.302,78€

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

   1.262.339,18€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

   1.122.479,15€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

   9.584.868,54€

 

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ