Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δ.Κ Αταλάντης"

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                              Αταλάντη 13-10-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.   13614
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.  Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ" , με προϋπολογισμό 297.600,00 €, συμπεριλαμαναβομένου του ΦΠΑ

2.  Το έργο συντίθεται από την υπηρεσία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξης Α2 και άνω, με προϋπολογισμό 297.600,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ απρόβλεπτα) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και CPV:  51100000-3
 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω (6) αρχεία:

  • Διακήρυξη Διαγωνισμού
  • Μελέτη Διαγωνισμού
  • Περίληψη Διαγωνισμού
  • Ενημερωτικό Σημείωμα για Ηλεκτροφωτισμό
  • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.docx)
  • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (.pdf)