Κέντρο Κοινότητας - Ανανέωση και χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ. Δικαιολογητικά και χρόνος ανανέωσης

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική εγκύκλιος για την Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 από τις Περιφερειακές Ενότητες (εκτός 
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)

Επισυνάπτεται ως αρχείο .pdf η Εγκύκλιος