Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2017

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αταλάντη 1/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 14443
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 12/181/2017 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2017 έως 30-9-2017 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  28.779.296,46
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      24.172.574,26
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:      6.756.596,15

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   28.779.296,46
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:          6.417.982,63
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:          6.085.047,52

 

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

 

                                                                                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
                                                                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Επισυνάπτεται η έκθεση ψηφιακά υπογεγραμμένη