Κέντρο Κοινότητας - Προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού

Προσλήψεις 62 θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης  και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

 
Δείτε όλη τη προκήρυξη εδώ