Μετεγκατάσταση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη     21-01-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                   Αριθ. πρωτ.  609
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                          
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ                                                    
35200-ΑΤΑΛΑΝΤΗ                                                                           ΠΡΟΣ:   
ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΗΛ : 22330 81015                                                                                           ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Φαξ : 22330 81022                                                 

 

ΘΕΜΑ : Μετεγκατάσταση Π.Κ. Αταλάντης.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ.  676Φ 531.35 / 19-01-2018 έγγραφο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού το οποίο και επισυνάπτουμε , δηλώνουμε την κάθετη αντίθεση μας και καταγγέλλουμε την μεθόδευση της μετεγκατάστασης του Π.Κ Αταλάντης .
   Θεωρούμε ότι η μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου από την πόλη της Αταλάντης στις εγκαταστάσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ , υποβαθμίζει σοβαρά τις υπηρεσιακές δυνατότητες του κλιμακίου και δυσχεραίνει το έργο του που πρωτίστως είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών .
  Με την μεθόδευση αυτή θεωρούμε ότι εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα καθώς ο μόνος ωφελούμενος είναι η εταιρία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. η οποία παρεμπιπτόντως συνεχίζει να μην συμμορφώνεται πλήρως με τα προβλεπόμενα  στην σύμβαση παραχώρησης.
  Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση την πρόθεση του Δήμου Λοκρών να αντιδράσει με δυναμικές κινητοποιήσεις  καθώς και να προβεί   στην άσκηση  κάθε νομίμου  δικαιώματός .       

                                                                                  

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΕΛ.  ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

-Υπουργός Εσωτερικών
-Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
-Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
-Βουλευτές Φθιώτιδας
-Τοπικά Μ.Μ.Ε.