Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές

Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές-σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, με κουπόνι αγορών (voucher) για την προμήθεια διατακτικών σίτισης», με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για θέσεις στάσιμου εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Αταλάντη 2/4/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 3684
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 1 1/2/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. , την 3/10/2019 απόφαση της Ο.Ε. και την 7/68/2019 απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει :

Α) Ανακαλεί την 1/6/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της 1645/39546/8-3-2019 Απόφασης της Αποκ/νης Διοίκησης με την οποία ακυρώνει την 1-6-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει γνωμοδότηση της Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,

Διαγωνισμός για την μίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αταλάντη   29/03/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                      Αρ.Πρωτ. : 241
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
            
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την μίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ , ΚΑΠΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ , ΚΑΠΗ ΤΡΑΓΑΝΑΣ & ΚΑΠΗ ΕΞΑΡΧΟΥ του Δήμου Λοκρών

Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη, 1/4/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                 Αριθ.Πρωτ.:   3595
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 6/53/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα

Σελίδες