Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη Λογιστική Υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη ,  26 Σεπτεμβρίου  2018
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την λογιστική υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λοκρών .

Κέντρο Κοινότητας - Ενημέρωση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Αναστολή αιτήσεων

Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παρατυπίες που αφορούν σε: (Α) Μη δήλωση επιδομάτων που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ (2.652 αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή στις 31/8/18), (Β) Εμφάνιση του ίδιου αριθμού μετρητή ΔΕΔΔΗΕ σε περισσότερες από μία αιτήσεις (4.394 αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή στις 31/8/18).

Σελίδες