Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 28/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη   12 /12/2018
                                                                                                               Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16765

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Κοινωνικές Δράσεις στο Δήμο Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052 
FAX:2233081052

                                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τον  Νοέμβριο του 2018, λόγω του επερχόμενου κρύου και κρίνοντας αναγκαίο να καλυφθούν οι ανάγκες των Ρομα, πραγματοποιήθηκε διανομή χειμωνιάτικου ρουχισμού και παιχνιδιών στον Καταυλισμό ΡΟΜΑ στην περιοχή «Φούφλα»  του Δήμου Λοκρών.

Σελίδες