Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                                      Αταλάντη  28/11/2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

στην Αταλάντη.

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                         Αταλάντη 27-11-2017        

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                      .                                                                        Αριθ.Πρωτ. 15645
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΔΑΜ: 17PROC002309199
ΑΔΑ: ΨΡ11ΩΛΤ-Ρ94         

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ           

           Ο Δήμος Λοκρών διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ»
Α.Μ. :
2/2017  και CPV 50800000 -3 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κέντρο Κοινότητας - Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ο διαδικτυακός τόπος www.koinonikomerisma.gr για την υποβολή αιτήσεων για την καταβολή μερίσματος, άνοιξε την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω χρήσιμα αρχεία με περισσότερες λεπτομέρειες για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος

Κέντρο Κοινότητας - Προσλήψεις στο Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Κέντρο Κοινότητας - Προσλήψεις στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) Δήμητρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας 

Σελίδες