Ενημέρωση σχετικά με τα κουνούπια

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 9-5-2017

Μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών

  H σωστή καταπολέμηση των κουνουπιών περιλαμβάνει μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται τόσο σε επίπεδο κοινού όσο σε επίπεδο Πολιτείας.
Σε ότι αφορά το κοινό τα μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών περιλαμβάνουν την εφαρμογή τους σε χώρους εντός των οικιών ή δίπλα σε αυτές καθώς και σε ατομικό επίπεδο.

Σελίδες