Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 9/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη    24/4/2018
                                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4111

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 9/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Κέντρο Κοινότητας - Δημιουργία Τμημάτων Συμβουλευτικής Σχολής Γονέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  23-04-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1

Θέμα : Ενημερωτικό σημείωμα

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Λοκρών με τους συλλόγους γονέων του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου –Λυκείου Μαλεσίνας

Κέντρο Κοινότητας - Υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη 1Κ/2018 (ΕΥΔΑΠ)

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 209 ατόμων στην ΕΥΔΑΠ.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη σε μορφή .pdf

Σελίδες