Εργαστηριακές Αναλύσεις πόσιμου ύδατος - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Μελέτη/Τεχνική Έκθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                      Αταλάντη 28/02/2018
                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 1975

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημαρχείου                                                                           
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 35200                                                                                                       ΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 22330 223374                                                                                                    ......................................
ΦΑΞ: 22330 22606                                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή εργασίας με τίτλο: «Εργαστηριακές αναλύσεις πόσιμου ύδατος»

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη 26/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 1870
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/21/2018  απόφαση του ενημερώνει ότι :
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών αγορών του Δήμου Λοκρών ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λαϊκών αγορών του Δήμου Λοκρών

Κανονισμός Λειτουργίας Αποχέτευσης Δ.Κ Αταλάντης - Τέλη Λειτουργίας Αποχέτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Αταλάντη 26/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1852
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/19/2018  απόφαση του ενημερώνει ότι :
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Κέντρο Κοινότητας - Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2018 για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2018 για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ
 
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων [ενός (1) ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, τεσσάρων (4) ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ (ΕΛΤΑ).
 
Επισυνάπτεται η προκήρυξη σε μορφή .pdf
 

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 2/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      Αταλάντη  16/2/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1534
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr

Μη λειτουργία Δημοτικών Παιδικών σταθμών - 20/2/2018

16/02/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους δημότες ο Δήμος Λοκρών συμμετέχει στις κινητοποιήσεις  που συνδιοργανώνονται από  ΚΕΔΕ, ΠΟΕ –ΟΤΑ και εργαζομένους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς  απέναντι στην απαξίωση και τη συρρίκνωση των Δημοτικών Παιδικών σταθμών  που επιχειρείται με την επικείμενη ψήφιση νομοθετικής διάταξης που προβλέπει την ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.Στο πλαίσιο αυτό δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου   οι Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί του Δήμου Λοκρών .

Σελίδες