Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη Λογιστική Υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη ,  26 Σεπτεμβρίου  2018
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την λογιστική υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λοκρών .

Κέντρο Κοινότητας - Ενημέρωση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Αναστολή αιτήσεων

Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παρατυπίες που αφορούν σε: (Α) Μη δήλωση επιδομάτων που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ (2.652 αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή στις 31/8/18), (Β) Εμφάνιση του ίδιου αριθμού μετρητή ΔΕΔΔΗΕ σε περισσότερες από μία αιτήσεις (4.394 αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή στις 31/8/18).

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 12/2018 Δ.Σ. Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη  24/9/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12695
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr    

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 12/2018

ΠΡΟΣ

            Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 11/2018 Δ.Σ. Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                               Αταλάντη  24/9/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12693
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

  Νο 11/2018

 ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 21/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                Αταλάντη    24/9/2018
                                                                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12686

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 21/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 20/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                         Αταλάντη    24/9/2018
                                                                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12684

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 20/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Σελίδες