Άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη 1/2/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 1188
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ    

 

          Ο Δήμος Λοκρών , με την 1 1/2/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. , την 3/10/2019 απόφαση της Ο.Ε. και την 1/11111/2019 απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει :
Α) τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος 2019 στο Δήμο Λοκρών , καθώς και η χωροθέτηση των θέσεων άσκησης της δραστηριότητας να είναι ως εξής:

Νέες προθεσμες Υποβολής Πόθεν Έσχες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αταλάντη, 29/01/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Θέμα : Νέες προθεσμίες καταχώρισης υπόχρεων και υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018.

Κέντρο Κοινότητας - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΑ για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων καθώς και αίτηση κάλυψης εξόδων κηδείας για ανασφάλιστους υπερήλικες
Πληροφορίες στα τηλ 2233022191, 2233081052
 

Κέντρο Κοινότητας - Προνοιακές Παροχές Αναπηρίας

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών σας ενημερώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία μας οι νέες αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, όπως και αιτήσεις παράτασης χορήγησης επιδομάτων
Πληροφορίες στα τηλ 2233022191, 2233081052
 

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 2/2019 Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                            Αταλάντη   25 /1/2019
                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 943

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Σελίδες