Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 20/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                         Αταλάντη    24/9/2018
                                                                                                       Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12684

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 20/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 19/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                  Αταλάντη    24/9/2018
                                                                                                                 Αριθ. Πρωτοκόλλου: 12682

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 19/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Δειγματοληψία νερού στην Τ.Κ. Εξάρχου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 22.00, ενημερώθηκε ο Δήμαρχος καθώς και ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αταλάντης αναφορικά με κρούσματα γαστρεντερίτιδας που παρουσιάστηκαν σε δημότες μας στην Τ.Κ. Εξάρχου.
       ΆΜΕΣΑ κλήθηκε, από το Δήμο Λοκρών, ο εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου κος Κομαντάς, υπεύθυνος για δειγματοληψία, χλωρίωση και ποιοτικό έλεγχο πόσιμου νερού. Ο συνεργάτης μας έλαβε το πρώτο δείγμα την Κυριακή περί ώρα 15.00, ενώ ακολούθησαν και άλλα από την δεξαμενή ύδρευσης, οικιακές παροχές αλλά και διάφορα σημεία του δικτύου. Τα αποτελέσματα αναμένονται και θα αναρτηθούν στην Τ.Κ. Εξάρχου εντός τον ερχόμενων ημερών.

Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
ΠΛΗΡ. Κος Αθ. Τσαρούχας
Τηλ. 2233351300-310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λοκρών, πρόκειται να προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ τ.Α. 17/2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» και των άρθρων 211 και 212 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Παράταση Προγράμματος Κοινωνικής Παρέμβασης "ΓΕΦΥΡΑ" - Δράση "αρχή...ΖΩ!"

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία σε μορφή .pdf

1. Τροποποίηση Απόφασης-Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης "αρχή...ΖΩ!"
2. Συνοπτική Περιγραφή της δράσης "αρχή...ΖΩ!"

Κέντρο Κοινότητας-Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του προγράμματος ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  18-09-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαναγιώτου Άννα-Ψυχολόγος
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
             pronoialokrwn@gmail.com 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σελίδες