Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 2/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                  Αταλάντη  25/1/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 944
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης      

   Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 1/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                     Αταλάντη  25/1/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτοκόλλου: 887
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης   

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Επανασύνδεση Ρεύματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        24/01/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

              Ο Δήμος Λοκρών ενημερώνει ότι τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφαση με την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87/ 18.01.2019  με την οποία ορίζεται ότι  οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 31/10/2018, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος με σκοπό την επανασύνδεση τους. 

Πρόνοια Δήμου Λοκρών - Διοργάνωση Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Γονέων

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λοκρών διά μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού μετά από αιτήματα Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και Διευθύνσεων σχολικών μονάδων του Δήμου Λοκρών, προχώρησε στην διοργάνωση Προγραμμάτων Συμβουλευτικής Γονέων.

Δικαιολογητικά Υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου (Oρθή Επανάληψη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σελίδες