Κέντρο Κοινότητας - Δράσεις από την έναρξη λειτουργίας έως σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΤΗΛ: 22330-221912233081052
FAX:2233081052
EMAIL:  kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
              pronoialokrwn@
gmail.com

 

ΘΕΜΑ : Ψυχοκοινωνικές δράσεις Κέντρου Κοινότητας από την έναρξη λειτουργίας εώς σήμερα.

Κέντρο Κοινότητας - Συμμετοχή σε ομιλία με θέμα "Πένθος και Απώλεια"

Σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού το Κέντρο Κοινότητας συμμετείχε στην ομιλία που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Γυμνάσιο Αταλάντης με θέμα "Πένθος και Απώλεια".
Κύρια ομιλήτρια ήταν η διευθύντρια του τμήματος κ. Παπαναγιώτου Άννα με την συμμετοχή των δύο κοινωνικών λειτουργών του Κέντρου μας, Καραμιντζιου Γεωργία και Μίχα Αθανασία.

Κέντρο Κοινότητας - Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου με τρόφιμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΤΗΛ: 22330-221912233081052
FAX:2233081052
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
pronoialokrwn@gmail.
com

ΘΕΜΑ : Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου με τρόφιμα για τους πολίτες του Δήμου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρόσληψη 4 ατόμων στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

ΑΤΑΛΑΝΤΗ, 12-01-2018
                          Αρ. Πρωτ.: 11     

                                                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ  1/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης

Διακήρυξη Δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων σε Αρκίτσα και Μαρτίνο

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα σε μορφή .doc που αφορουν στη διακήρυξη δημοπρασιών για την εμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

1.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στη θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ της Τ. Κ. Μαρτίνου
2.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε1 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
3.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε2 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
4.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε3 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας
5.  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε4 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  Αρκίτσας

Κέντρο Κοινότητας - Θέσεις Εργασίας

Στελέχωση Μουσείου Αταλάντης με προσωπικό φύλαξης

http://fonografos.net/v1/στελέχωση-του-μουσείου-αταλάντης-με-π/

280 Θέσεις σε ΚΕΠ Κοινωνικής Οικονομίας

Σελίδες