Επιβράβευση μαθητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα Ανακύκλωσης

logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιβραβεύονται οι προσπάθειες  των μαθητών των σχολείων του Δήμου Λοκρών  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα  «Το χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία» .
Οι μαθητές μας με τις καλές πρακτικές τους , ξεχώρισαν μεταξύ των υπολοίπων σχολείων της Φθιώτιδας συγκεντρώνοντας πολύ μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών και ως ανταπόδοση κι επιβράβευση  των προσπαθειών τους , πρόκειται να τους παραδοθεί άμεσα  χαρτί Α4 ,ανάλογο των ποσοτήτων που συγκέντρωσαν.

Κέντρο Κοινότητας - Πρόσληψη Κτηνιάτρου με Σύμβαση Εργασίας

Την πρόσληψη ενός κτηνιάτρου, με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, εκκινεί η Περειφερειακή Ενότητα Φθιώτιδος.
Ο νέος υπάλληλος θα απασχοληθεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του δήμου Λαμιέων.   
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας.   
Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.    

Εφόσον ενδιαφέρεστε για τη θέση, κατεβάστε το έντυπο ΑΣΕΠ, για να το συμπληρώσετε

Εργαστηριακές Αναλύσεις πόσιμου ύδατος - Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς - Μελέτη/Τεχνική Έκθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                      Αταλάντη 28/02/2018
                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 1975

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημαρχείου                                                                           
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 35200                                                                                                       ΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 22330 223374                                                                                                    ......................................
ΦΑΞ: 22330 22606                                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή εργασίας με τίτλο: «Εργαστηριακές αναλύσεις πόσιμου ύδατος»

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη 26/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 1870
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/21/2018  απόφαση του ενημερώνει ότι :
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών αγορών του Δήμου Λοκρών ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λαϊκών αγορών του Δήμου Λοκρών

Κανονισμός Λειτουργίας Αποχέτευσης Δ.Κ Αταλάντης - Τέλη Λειτουργίας Αποχέτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Αταλάντη 26/2/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1852
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμος Λοκρών , με την 2/19/2018  απόφαση του ενημερώνει ότι :
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Κέντρο Κοινότητας - Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2018 για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Προκήρυξη ΣΟΧ 16/2018 για προσλήψεις στα ΕΛΤΑ
 
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων [ενός (1) ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, τεσσάρων (4) ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ (ΕΛΤΑ).
 
Επισυνάπτεται η προκήρυξη σε μορφή .pdf
 

Σελίδες