Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                 Αταλάντη 04/09/2018
                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. 10163

 

                                                                                                       Προς :

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 18/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            Αταλάντη    11/9/2018
                                                                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 10539

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Νο 18/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛOΚΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου)

Πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης "ΓΕΦΥΡΑ" - Κουπόνια αγορών για παιδιά Δημοτικού και Εφήβους

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία :

Ενημέρωση για εμπόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αταλάντη, 03/09/2018
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-80601
 Fax: 22330-22606
Email: dimatal1@yahoo.gr

ΠΡΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ της ΔΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σελίδες