Διανομή ρουχισμού και παιχνιδιών σε καταυλισμό Ρομά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052 
FAX:2233081052

                                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Τον  Οκτώβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε διανομή χειμωνιάτικου ρουχισμού και παιχνιδιών στον Καταυλισμό ΡΟΜΑ στην περιοχή «Φούφλα».

Αιμοδοσία στη Μαλεσίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί Αιμοδοσία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος στην Κοινότητα της Μαλεσίνας. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια για να καλυφθούν οι ανάγκες πολιτών της κοινότητας.

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών

Ο Δήμος Λοκρών σε συνεργασία με την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Φθιώτιδας και το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, θα παραδίδει μαθήματα πρώτων βοηθειών από τη Δευτέρα 12/11/2018 και κάθε Δευτέρα 19:00-21:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Αταλάντη).

Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 για το Δήμο Λοκρών και τα Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                        Ημερομηνία: 14-11-2018
                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 15641

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»

Διαγωνισμός για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                      Ημερομηνία: 15-11-2018
                                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 15676

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Σελίδες