Απολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ "Για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                          Αταλάντη   7 – 5- 2019
                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 5435

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΔΔ
«
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

Κλειστά τα σχολεία στην Τ.Κ Λάρυμνας - 9/5/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αταλάντη, 06/05/2019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                        Α.Π.: 5344
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ. 35200-Αταλάντη
Τηλ: 22330-81015/80601
Fax: 22330-22606

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2019

ΘΕΜΑ: Εορτασμός του Αγίου Νικολάου του Νέου την 9η Μάϊου 2019 στην Τοπική Κοινότητα
Λάρυμνας.

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Εξοικονόμηση Ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αταλάντη, 02/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                               Αριθμ. πρωτ 5176
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για την “Εξοικονόμηση ενέργειας και
βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.760.868,00 € πλέον ΦΠΑ
24%

Παράταση Δηλώσεων Κτηματολογίου

logo

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 18η Ιουνίου 2019, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας των περιοχών που ανήκουν στον Δήμο Λοκρών, ήτοι για τις τοπικές κοινότητες Λάρυμνας, Εξάρχου, Μεγαπλατάνου, Κυρτώνης, Γουλεμίου και Καλαποδίου.

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Αταλάντη, 2/5/2019
ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                              ΑΠ:   5154
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ.  35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 9/74/2019 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός και τα αποτελεσμάτα χρήσης του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Λοκρών σύμφωνα:

Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

Αταλάντη  22/04/2019

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου

στην Αταλάντη.

------------------------------------------------------------------

Σελίδες