Διακήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2018

                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           
Ημερομηνία:  12-12-2017
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 16271
ΑΔΑΜ: 17PROC002403346
ΑΔΑ: 6ΓΣΖΩΛΤ-ΕΩΡ
                                                                                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2018, Προϋπολογισμού 29.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη:12-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                     Αρ.Πρωτ: 16237
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΔΑΜ: 17PROC002400937
ΑΔΑ: ΩΘΘΜΩΛΤ-ΙΨ0

                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2018» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.300,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Κέντρο Κοινότητας - Εγκαίνια Έκθεσης «Χειροποιώ- Δημιουργώ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας, τα εγκαίνια της Έκθεσης «Χειροποιώ- Δημιουργώ» που συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Γυναικών Αταλάντης, ο Αλκιβάδης Καραγεώργος και η Νίκη Κολοβού την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου έως και της 9:00 μ.μ. και Πέμπτη 14 έως Σάββατο 16 Δεκεμρίου από τις 11:00 π.μ. έως 9:00 μ.μ

Κέντρο Κοινότητας - Μπαζαρ Βιβλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το BAZAAR Βιβλίου άνοιξε και σας περιμένει να το επισκεφθείτε και να επιλέξετε τα βιβλία σας από τους 300 περίπου τίτλους βιβλίων που προσφέρθηκαν δωρεάν από συμπολίτες μας, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από της 7/12/2017 έως 22/12/2017, τα πρωινά 11:00 έως 13:00 και το απόγευμα 18:00 έως 20:00.

Σελίδες