Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 6/91/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

       ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                     
       ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

Διακήρυξη Δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων στη Δ.Κ. Αρκίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΑΤΑΛΑΝΤΗ   31/05/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 5474
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374  
FAX: 22330 22606

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αταλάντη 24 – 5– 2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                            Αριθ.Πρωτ.: 5250
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων
και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος.

Ομιλία με θέμα "Έκφυλες Ταυτότητες" στο Γυμνάσιο Αταλάντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  23-05-2018                  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαναγιώτου Άννα-Ψυχολόγος
                             Καραμίντζιου Γεωργία-Κοιν.Λειτουργός
                             Μίχα Αθανασία- Κοιν.Λειτουργός
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Την Τρίτη 22 Μαΐου ολοκληρώθηκε εκπαιδευτική ενημέρωση με θέμα «Έκφυλες Ταυτότητες» στην τάξη της Γ’ Γυμνασίου Αταλάντης.

Πρόσληψη Ναυαγοσωστών 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη, 29-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 5373
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Σελίδες