Καμπάνια ενημέρωσης για την αξία της Ανακύκλωσης

logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καμπάνια ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης για την αξία της ανακύκλωσης εγκαινίασε χθες 11 Μαΐου ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Νικόλαος Λιόλιος αρχής γενομένης από τα σχολεία της Μαλεσίνας .

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

                                                                                                                          ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 12-05-2017
                                                                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5127

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με τα κουνούπια

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 9-5-2017

Μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών

  H σωστή καταπολέμηση των κουνουπιών περιλαμβάνει μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται τόσο σε επίπεδο κοινού όσο σε επίπεδο Πολιτείας.
Σε ότι αφορά το κοινό τα μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών περιλαμβάνουν την εφαρμογή τους σε χώρους εντός των οικιών ή δίπλα σε αυτές καθώς και σε ατομικό επίπεδο.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα "Εμπόρων"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                             ΛΑΜΙΑ  
8-5-2017
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.  1464/70231
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως τις 30-06-2017, η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/τ.Β’.)προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ.

Αποψίλωση οικοπέδων για την αποφυγή πυρκαγιάς

logo

Αταλάντη 04/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αποψίλωση οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς»

        Ο Δήμος Λοκρών , ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β ́1346/25 -4-2012), καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Απαγόρευση καύσης

logo

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 04-05-2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Σύμφωνα με την αριθ. 1/2017 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Διοίκησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Στερεάς Ελλάδας :

Σελίδες