Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 17/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                            Αταλάντη  11/12/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16191
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 17/2017 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

logo

 Αταλάντη 11/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Λοκρών σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αταλάντης, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00μμ

Κέντρο Κοινότητας - Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση 548 θέσεων στην Α.Α.Δ.Ε.

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμούγια την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Κέντρο Κοινότητας - Προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού

Προσλήψεις 62 θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης  και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Δελτίο Τύπου σχετικά με την καθαρίστρια στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

logo

6/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την αιφνιδιαστική έλλειψη καθαρίστριας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Αταλάντης.

Σελίδες