Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 12/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                     Αταλάντη    22 /4/2019
                                                                                                                    Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4696

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 11/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη   22 /4/2019
                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4695

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 10/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                   Αταλάντη  22/4/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                           Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4701
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης  

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 9/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                  Αταλάντη  22/4/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4699
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης       

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 8/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                 Αταλάντη  22/4/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                          Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4698
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης   

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Καθαρισμός οικοπέδων για την αποφυγή πυρκαγιών

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                               Αταλάντη 17/04/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Αποψίλωση οικοπέδων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς»

Ο Δήμος Λοκρών , ανταποκρινόμενος στην υπ’ αριθμ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β ́1346/25 -4-2012), καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων  που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων

Σελίδες