Απολογισμός Οικ. Έτους 2017 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ      
                                                                                   Αταλάντη   2 – 4- 2017
                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 3358

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                     
ΝΠΔΔ «
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν.3463/06

Πρόσληψη έντεκα(11) ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Αταλάντη, 28-3-2018
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 3133

Ταχ. Δνση : Πλατεία Δημαρχείου
35200- Αταλάντη
Πληροφορίες:Δημητρίου Κωνσταντίνος
Τηλ.: 22330-22374,22333-50338
Fax: 2233022606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ανακοινώνει

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών"

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αριθμ. πρωτ: 2902 / 23-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Κέντρο Κοινότητας - Bazaar ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης την Παρασκευή 30 Μαρτίου στην Κεντρική Πλατεία Αταλάντης
και ώρα 10:00-14:00 διοργανώνει bazaar

προϊόντων που κατασκεύασαν οι μαθήτριες και οι μαθητές στο πλαίσιο των σχολικών τους δραστηριοτήτων, με την υποστήριξη των καθηγητών τους.

Διανομή κάδων κομποστοποίησης στους Δημότες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          ΘΕΜΑ : Δωρεάν διανομή κάδων κομποστοποίησης στους δημότες   .

  Ενημερώνουμε τους δημότες ότι ο δήμος Λοκρών έχει ήδη προμηθευτεί και βρίσκονται στις αποθήκες του περί τους τετρακόσιους (400) κάδους κομποστοποίησης.
  Στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής για την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και της ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος και σύμφωνα με το 2ο  πρακτικό της από 23/2/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ο Δήμος Λοκρών πρόκειται να διανείμει δωρεάν τους ανωτέρω κάδους στους δημότες .

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 3/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                           Αταλάντη  22/3/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                Αριθ. Πρωτοκόλλου: 2838
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο  3/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Σελίδες