Ευχαριστήρια Επιστολή από τη Δ.Κ Λιβανατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

                                                                                                                                                     

                                                                EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

          Με  επιτυχία στέφτηκαν οι διήμερες  χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Λιβανατών την 15 και 16 Δεκεμβρίου.

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων έτους 2019"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αταλάντη:17-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                   Αρ.Πρωτ: 17019
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 19/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                         Αταλάντη  14/12/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                               Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16863
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης    

 

    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ

  Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

     του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 18/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                      Αταλάντη  14/12/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                              Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16861
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου 
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη 

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης      

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 29/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                          Αταλάντη   14 /12/2018
                                                                                                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16855

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Σελίδες