Κέντρο Κοινότητας - Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι ο διαδικτυακός τόπος www.koinonikomerisma.gr για την υποβολή αιτήσεων για την καταβολή μερίσματος, άνοιξε την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω χρήσιμα αρχεία με περισσότερες λεπτομέρειες για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος

Κέντρο Κοινότητας - Προσλήψεις στο Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών(Κ.Ε.Α.Τ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Κέντρο Κοινότητας - Προσλήψεις στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) Δήμητρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας 

Προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018                                                                                    
ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών
 

ΕΣΟΔΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 15/204/2017 Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολουθούν ως συνημμένα αρχεία .pdf τα παρακάτω αρχεία

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2010
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 2010

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018

Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 13/197/2017  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Ποσά σε €

0

Τακτικά

4.976.814,43

1

Έκτακτα

2.511.875,59

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

894.766,78

3

Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.

16.603.713,55

Σελίδες