Οικονομική κατάσταση Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 17/185/2016  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

 

 

Προϋπολογισμός Οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

Περίληψη Απόφασης 15/151/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών 

                                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017                                                                                                           
                         ΝΠΔΔ «
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών

 

Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' Τριμήνου 2016

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη 3/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 13693
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Λοκρών ανακοινώνει ότι με την αρ. 7/108/2016 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-7-2016 έως 30-9-2016 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Σελίδες