Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Λιβανατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛOΚΡΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου)

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                              
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                    
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη, 21 Αυγούστου 2018
Αρ. Πρωτ. 15

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου)

Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης-Προκήρυξη 2 θέσεων για το Σχολικό Έτος 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                     Αταλάντη 29-6-2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 75
Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1
Τκ: 35200 - Αταλάντη
Τηλ. -FAX: 22330 22015          
                      

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ», προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης I.Δ. Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με :

Προκήρυξη Διαγωνισμών για την εκμίσθωση των κυλικείων σε σχολεία του Δήμου Λοκρών

Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις (.doc) που αφορούν στα Κυλικεία των παρακάτω σχολείων:

  1.  2ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης
  2.  Γυμνάσιο - Λύκειο Αταλάντης
  3.  Γυμνάσιο - Λύκειο Λιβανατών
  4.  Δημοτικό Σχολείο Λιβανατών

 

Άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη,    04-06-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 5595
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                                                        
                   352 00 Αταλάντη                                                                        
Ε – mail :    tydatal@otenet.gr                                                                        
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-81003                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου  Βραχυχρόνιας

Διάρκειας έως 4μήνες για το έτος  2018

Διακήρυξη Δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων στη Δ.Κ. Αρκίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΑΤΑΛΑΝΤΗ   31/05/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 5474
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374  
FAX: 22330 22606

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αταλάντη 24 – 5– 2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                            Αριθ.Πρωτ.: 5250
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων
και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος.

Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου(περίπτερο) στην περιοχή του Οσίου Σεραφείμ

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΤΑΛΑΝΤΗ   13/4/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 3746
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση σε σύσκεψη με θέμα τη ΛΑΡΚΟ

logo

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων που αφορούν στην μεγάλη τοπική βιομηχανία της ΛΑΡΚΟ, αποτελεί πεποίθηση μας ότι είναι επιτακτική η ανάγκη τοποθέτησης όλων, στα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Λιβανατών"

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αριθμ. πρωτ: 2902 / 23-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Σελίδες