Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Μαρτίνου

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ    
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 03/2015 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών.

Στην Αταλάντη σήμερα την 9 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 16/06-10-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Δημιουργία Λαογραφικού/Αγροτικού/Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών"- Ορθή Επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                                ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

                                                                                                                        ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 41
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό
συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α και 15% από Εθνική Δαπάνη.
(ΣΑΕ 082/8 - 2010ΣΕ08280000)

Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΤΑΛΑΝΤΗ   29/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 14972
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται παρακάτ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση λυόμενου κτιρίου στη θέση «Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας»

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αταλάντη  18/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 14286

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκμίσθωση ξύλινου λυόμενου κτιρίου στη θέση «Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Δημοπρασία για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε3 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ. Αρκίτσας

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αταλάντη   18/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 14288

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ε3 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  ΑΡΚΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου Ε2 στη θέση «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ Αρκίτσας

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Αταλάντη   18/09/2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 14287

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ε2 ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΥΦΑΤΑ» Δ.Κ.  ΑΡΚΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων κομποστοποίησης

ΑΤΑΛΑΝΤΗ  28-08-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  12798

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.

 

Προϋπολογισμός:  50.000 ΕΥΡΩ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Προκήρυξη Πρόσληψης Καθαρίστριας με Σύμβαση Έργου για το Γενικό Λύκειο Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αταλάντη, 05/08/2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 5
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                           
                                                       
ΤΚ:   35200 –Αταλάντη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Άγγελος Βίγγος                                                    
ΤΗΛ.: 2233022374 - 81015

                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01-09-2015 ΕΩΣ 30-6-2016  ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

Προκήρυξη Πρόσληψης Καθαρίστριας με Σύμβαση Έργου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αταλάντη, 05/08/2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 4 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                           
                                                       
ΤΚ:   35200 –Αταλάντη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Άγγελος Βίγγος                                                    
ΤΗΛ.: 2233022374 - 81015

                                                                               

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01-09-2015 ΕΩΣ 30-6-2016  ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

Προκήρυξη διάθεσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αταλάντη,    29-06-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 9333
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                                                        
352 00 Αταλάντη                                                                       
Ε – mail :    tydatal@otenet.gr                                                                        
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-81003                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

διάθεσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2015

Σελίδες