Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Διακήρυξη Διαγωνισμού για ΧΥΤΑ Θήβας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ημερομηνία:  15/05/2015
Αριθμ. Πρωτ.:  7035

Περίληψη διακήρυξης για πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο « ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ & ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ & ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.799,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                ΑΤΑΛΑΝΤΗ 23-03-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3620                                                                                      

 

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τα άρθρα 28 & 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

2) Το Ν.3463/2006.

3) Το Ν. 2286/1995.

4) Την 3/18/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές

Σελίδες