Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προκήρυξη Πρόσληψης Καθαρίστριας με Σύμβαση Έργου για το Γενικό Λύκειο Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αταλάντη, 05/08/2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 5
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                           
                                                       
ΤΚ:   35200 –Αταλάντη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Άγγελος Βίγγος                                                    
ΤΗΛ.: 2233022374 - 81015

                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01-09-2015 ΕΩΣ 30-6-2016  ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

Προκήρυξη Πρόσληψης Καθαρίστριας με Σύμβαση Έργου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης

ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αταλάντη, 05/08/2015
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 4 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                           
                                                       
ΤΚ:   35200 –Αταλάντη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Άγγελος Βίγγος                                                    
ΤΗΛ.: 2233022374 - 81015

                                                                               

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01-09-2015 ΕΩΣ 30-6-2016  ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

Προκήρυξη διάθεσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αταλάντη,    29-06-2015
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 9333
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                                                        
352 00 Αταλάντη                                                                       
Ε – mail :    tydatal@otenet.gr                                                                        
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-81003                                                                               
Fax:           22330-22606                                                                                

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

διάθεσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2015

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων στις τοποθεσίες Μικρή Σουβάλα - Μεγάλη Σουβάλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αταλάντη 16/06/2015                    
ΝΟΜΟΣ: 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ. Πρωτ. 9077                 
ΔΗΜΟΣ:  ΛΟΚΡΩΝ                                                             
Ταχ. Διεύθυνση:  Πλατεία Δημαρχείου
Πληροφορίες: Ανέστη Βασιλική
Τηλέφωνο:22333-50312
Fax:22330-22066

                                                                                

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΜΙΚΡΗ ΣΟΥΒΑΛΑ> Δ. Κ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Σελίδες