Προσλήψεις

Δημόσιο ΙΕΚ Αταλάντης-Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019α.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://iekatalantis.blogspot.com/2018/08/2018-2019.html

 

Πρόσληψη Ναυαγοσωστών 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αταλάντη, 29-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 5373
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Πρόσληψη 14 ατόμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αταλάντη, 17-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Aριθ. Πρωτ.: 4970
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2018

 

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αταλάντη, 4-5-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 4482
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007».
Ο Δήμαρχος Λοκρών
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Επισυνάπτονται σε μορφή .xls οι πίνακες που αφορούν στην κατάταξη Υποψηφίων ανά Ειδικότητα

1. Πίνακας Καταταξης Καθαριστριών
2. Πίνακας Κατάταξης Δ.Ε. Βοηθών
3. Πίνακας Κατάταξης Υ.Ε. Μαγείρων

Πρόσληψη έντεκα(11) ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Αταλάντη, 28-3-2018
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 3133

Ταχ. Δνση : Πλατεία Δημαρχείου
35200- Αταλάντη
Πληροφορίες:Δημητρίου Κωνσταντίνος
Τηλ.: 22330-22374,22333-50338
Fax: 2233022606
E-mail: dimatal1@yahoo.gr

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Ανακοινώνει

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Υδρονομείς Άρδευσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αταλάντη 22-3-2018
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 2860
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                 ΑΔΑ: 
6ΕΜΔΩΛΤ-Τ30
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ)

Πρόσληψη 4 ατόμων στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

ΑΤΑΛΑΝΤΗ, 12-01-2018
                          Αρ. Πρωτ.: 11     

                                                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ  1/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης

Πρόσληψη 2 ατόμων στα πλαίσια του Προγράμματος "Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

                                                                                                                                             ΑΤΑΛΑΝΤΗ 23-01-2018
                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.     37                     

                                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος,

για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,

του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών

Πρόσληψη καθαρίστριας για το Γυμνάσιο-Λύκειο Λιβανατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αταλάντη, 04/09/2017
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Αρ.Πρωτ.:  11
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                    
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ                                                           
                                                       
ΤΚ:   35200 –Αταλάντη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Άγγελος Βίγγος                                                    
ΤΗΛ.: 2233022374 - 81015

                                                                          Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ 01-09-2017 ΕΩΣ 30-6-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ.

Σελίδες