Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΜΗΝΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      Αταλάντη 5-7-2013
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 11783
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-7-2013
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας στο Δήμο Λοκρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Αταλάντη 20-6-13
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 10633
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνο)

 

Σελίδες