Ποιότητα Πόσιμου Νερού

Ο Δήμος Λοκρών τηρώντας την ΔΥΓ2/Γ/Π/οικ.38295/2007(ΦΕΚ 6303/26-4-07) ΚΥΑ με την διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 986Β /18-6-07), αναφορικά με τροποποίηση της ΚΥΑ Υ2/οικ 2600/01 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, πραγματοποιεί τις απαιτούμενες αναλύσεις οι οποίες θα αναρτώνται στο site του Δήμου.

Δειγματοληψίες

Δειγματοληψία 09-09-2013

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα από την ανάλυση νερού που έγινε στο Δήμο Λοκρών στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, για κάθε δημοτική ενότητα ή κοινότητα, σε μορφή .pdf.

 

Δειγματοληψία 04-06-2013

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα από την ανάλυση νερού που έγινε στο Δήμο Λοκρών στις 04 Ιουνίου 2013 για κάθε δημοτική ενότητα ή κοινότητα σε μορφή .pdf.

Σελίδες