Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
Συγκρότηση επιτροπής χορήγησης αδειών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε 21/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α12ΩΛΤ-Φ Αρ. Πρωτ.: 7/87/2011ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση Κανονισμού Διαβούλευσης (αρθ. 76 Ν 3852/2010)
Υποβλήθηκε 21/03/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α12ΩΛΤ-Χ Αρ. Πρωτ.: 6/53/2011ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οικονομικός Απολγισμός έτους 2019 Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικο Ωδείο Αταλάντης
Υποβλήθηκε 30/11/-0001 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΥΕΩΛΤ-ΡΜΑ Αρ. Αποφ.: 10/99/2020ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβλήθηκε 30/11/-0001 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΥΕΩΛΤ-ΡΜΑ Αρ. Αποφ.: 10/99/2020ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 222 223 224
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO