Έγγραφα που αφορούν στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

  1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  2. Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δημοτών & τρίτων μερών
  3. Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων