Δήμος Λοκρών

Ο Δήμος Λοκρών είναι δήμος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αταλάντης , Δαφνουσίων, Οπουντίων και Μαλεσίνας.

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 614,7 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 19.623 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου ορίστηκε η Αταλάντη. Πρώτος Δήμαρχος του Δήμου Λοκρών ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Ελ. Λιόλιος. Σημερινός Δήμαρχος είναι ο κ. Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές.

π. Δήμος Αταλάντης

Ο Δήμος Αταλάντης συγκροτήθηκε επίσημα σύμφωνα με το Νόμο της 10ης Ιανουαρίου 1834 αναφορικά με τη σύσταση των Δήμων στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Αρχικά, ο Δήμος Αταλάντης περιλάμβανε την Αταλάντη, τη Σκάλα, τη Σκεντέραγα, το Κυπαρίσσι, τη Κολάκα και τον Έξαρχο (ΦΕΚ 80, 1836), ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε με τη προσθήκη των χωριών Ζέλι και Καλαπόδι (ΦΕΚ 17, 1861). Το 1848 με βασιλικό διάταγμα ιδρύθηκε ανεξάρτητος Δήμος από τους Μακεδόνες, που εγκαταστάθηκαν στην Αταλάντη μετά το 1833, με την ονομασία Νέα Πέλλη. Το 1912 καταργήθηκαν οι Δήμοι Αταλάντης και Νέας Πέλλης και έγιναν Κοινότητες, ενώ το 1925 ενώθηκαν δημιουργώντας τη Κοινότητα Αταλάντης (ΦΕΚ 262, 1925). Το 1946 η Κοινότητα Αταλάντης αναγνωρίζεται σε Δήμο (ΦΕΚ 290, 1946).

Ο Δήμος Αταλάντης επανασυστάθηκε με το Νόμο Καποδίστρια (2539/97), με τον οποίο έγινε συνένωση κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 και εντάχθηκε στον νέο Δήμο Λοκρών. Ο Δήμος Αταλάντης την περίοδο λειτουργίας του, ήταν ο τρίτος σε πληθυσμό Δήμος της Φθιώτιδας και προέκυψε από τη συνένωση του Δήμου Αταλάντης με τις Κοινότητες Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυπαρισσίου, Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου και Τραγάνας. Έδρα του Δήμου ήταν η Αταλάντη.

π. Δήμος Δαφνουσίων

Ο Δήμος Δαφνουσίων ήταν δήμος του νομού Φθιώτιδας που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο Δήμο Λοκρών. Βρισκόταν στα νότια του νομού ανάμεσα στους Δήμους Αταλάντης και Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι ένας από τους δήμους που συγκροτούν την επαρχία Λοκρίδας. Ο δήμος αποτελούταν από τρία δημοτικά διαμερίσματα, καταλάμβανε έκταση 77 Km2 και είχε συνολικό πληθυσμό 4.326 κατοίκους. Έδρα του Δήμου ήταν οι Λιβανάτες.

π. Δήμος Μαλεσίνας

Ο Δήμος Μαλεσίνας ήταν δήμος του νομού Φθιώτιδας που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο Δήμο Λοκρών. Βρισκόταν στα νότια του νομού ανάμεσα στους Δήμους Αταλάντης και Οπουντίων. Ήταν ένας από τους δήμους που συγκροτούν την επαρχία Λοκρίδας. Ο δήμος αποτελείται από δύο δημοτικά διαμερίσματα, καταλαμβάνει έκταση 103,7 Km2 και είχε συνολικό πληθυσμό 5.404 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν η Μαλεσίνα.

π. Δήμος Οπουντίων

Ο Δήμος Οπουντίων ήταν δήμος του νομού Φθιώτιδας που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο Δήμο Λοκρών. Βρισκόταν στα νότια του νομού και αποτελούσε τον νοτιότερο δήμο του νομού Φθιώτιδας. Ήταν ένας από τους δήμους που συγκροτούσαν την επαρχία Λοκρίδας. Ο δήμος αποτελούταν από δύο δημοτικά διαμερίσματα, καταλάμβανε έκταση 129,5 Km2 και είχε συνολικό πληθυσμό 4.514 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν το Μαρτίνο.