Κυριακή 19 Μαΐου
Στατιστικά Στοιχεία
Έσοδα 2020
Ανταποδοτικά Έσοδα 1.531.345,21 €
Επιχορηγήσεις 3.368.544,25 €
Δαπάνες 2020
Λειτουργικές δαπάνες 3.692.309,54 €
Επενδυτικές δαπάνες 1.043.448,33 €
Οικονομικά

Ο Δήμος Λοκρών έχει αναβαθμίσει την υπηρεσία δημοσίευσης της πορείας του προϋπολογισμού θέτοντας σε λειτουργία την online παρουσίαση της εκτέλεσής του.

Τελευταία Ενημέρωση: 05/08/2020

Ταμειακό Υπόλοιπο 565.968,06 €
Πλήθος Δημοτικών Υπαλλήλων
Προσωπικό Δήμου

Σε αυτήν την γνωμοδότηση κατέληξε ομόφωνα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εξετάζοντας το ερώτημα εάν ως εμπειρία για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, θεωρείται και εκείνη που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτήν την γνωμοδότηση κατέληξε ομόφωνα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εξετάζοντας το ερώτημα εάν ως εμπειρία για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, θεωρείται και εκείνη που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα.

Ανάγκες επιπλέον υπαλλήλων + 18 άτομα
Παλαιότητα Οχημάτων
Οχήματα

Στα 33 υπολογίζονται τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος Λοκρών σήμερα, Απο τη νέα δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει μία πρώτη καταγραφή του στόλου αυτού με τον προσανατολισμό να είναι να αντικατασταθούν ορισμένα απο αυτά κυρίως τα παλιά απορριματοφόρα που είναι σε υπηρεσία απο τις αρχές της δεκαετίας του '90.

Ανάγκες σε οχήματα + 13
Ο Δήμος σε αριθμούς
614,7 τ.χλμ έκταση
19.623 κάτοικοι
4 δημοτικές ενότητες
Δημογραφικά Στοιχεία

Ο Δήμος Λοκρών είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αταλάντης, Δαφνοισίων, Οπουντίων και Μαλεσίνας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 614,7 τ.χκμ και ο πληθυσμός του 19.623 κάτοικοι σύμφωνα με την Απογραφή του 2011.

Δημοτική Ενότητα Αταλάντης [8.267] Δημοτική Ενότητα Δαφνοθσίων [3.629] Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνης [4.526] Δημοτική Ενότητα Οπουντίων [3.201]
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO