Τρίτη 24 Νοεμβρίου
Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αταλάντης & Δ.Ε. Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 28/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΘΜΩΛΤ-Ε4Δ Αρ. Πρωτ.: 11/152/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου Υλοποίηση μελέτης εφαρμογής για τη λειτουργία του Βιολογικού Αταλάντης
Υποβλήθηκε 28/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ο82ΩΛΤ-814 Αρ. Πρωτ.: 17907ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση χορήγησης παράτασης προμήθειας "ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ"
Υποβλήθηκε 28/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΩΩΩΛΤ-9ΓΘ Αρ. Πρωτ.: 11/150/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 25/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΠΣΩΛΤ-ΤΚΑ Αρ. Πρωτ.: 11/149/2020ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
Υποβλήθηκε 25/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΣΣΩΛΤ-ΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: 11/148/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση συστατικών πράξεων Ν.Π.Δ.Δ
Υποβλήθηκε 25/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ21ΒΩΛΤ-ΔΩΘ Αρ. Πρωτ.: 11/147/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αποφάσεως Κοινότητας Μαρτίνου 6/2020 περί αιτήσεως Μορφωτικού Συλλόγου Μαρτίνου
Υποβλήθηκε 25/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ2ΓΨΩΛΤ-Ξ0Χ Αρ. Πρωτ.: 11/146/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης
Υποβλήθηκε 25/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΤΔΩΛΤ-ΒΕΝ Αρ. Πρωτ.: 11/145/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (Επί αιτήσεως Χριστίνας Μαρίας Κοντοπάνου) Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 25/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΗΜΩΛΤ-ΗΒ7 Αρ. Πρωτ.: 11/144/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμμετοχή του Δήμου Λοκρών στην Ελληνική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ), με υποβολή της πρότασης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 25/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62Ν2ΩΛΤ-0Ρ1 Αρ. Πρωτ.: 11/143/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας κλειστών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λοκρών
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΞΕΩΛΤ-2ΗΡ Αρ. Πρωτ.: 10/136/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων γυμναστηρίων του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και του Αθλητισμού Λοκρών
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Μ9ΔΩΛΤ-1ΝΣ Αρ. Πρωτ.: 10/135/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΘΙΩΛΤ-ΔΧΠ Αρ. Πρωτ.: 10/142/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ8ΒΩΛΤ-ΝΣΣ Αρ. Πρωτ.: 10/140/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαικών αγορών στην Κατσάρα Ασημίνα
Υποβλήθηκε 02/09/2020 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΚΣΩΛΤ-1ΔΧ Αρ. Πρωτ.: 10/139/2020ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 224
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO