Κυριακή 25 Ιουλίου
Έγκριση μίσθωσης χώρου για τον σταθμό βάσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας "2153 THEOLOGOS", θέση Ύψωμα Βραχάκι, Θεολόγος ,Δήμος Λοκρών, Περ. Εν. Φθιώτιδας, Περ. Στερεάς Ελλάδας Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 20/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ56ΦΩΛΤ-90Ω Αρ. Πρωτ.: 7/74/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λειτουργία του παραρτήματος του 1ου ΝΓ Μαλεσίνας στον οικισμό του Θεολόγου
Υποβλήθηκε 19/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΣΩΩΛΤ-ΡΔΔ Αρ. Πρωτ.: 7/84A/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός τελών σύνδεσης με το νέο δίκτυο ύδρευσης
Υποβλήθηκε 16/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΙΘΘΩΛΤ-7ΞΥ Αρ. Πρωτ.: 7/89/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση ζωντανής ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών
Υποβλήθηκε 16/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΠΝΩΛΤ-ΣΥΓ Αρ. Πρωτ.: 7/88/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Κουτουρλού Παναγιώτας περί παροχής ύδρευσης
Υποβλήθηκε 16/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6343ΩΛΤ-ΜΚ7 Αρ. Πρωτ.: 7/86/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Μαντζαβίνου Παναγιώτη περί παροχής ύδρευσης
Υποβλήθηκε 16/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Κ21ΩΛΤ-Ω2Φ Αρ. Πρωτ.: 7/85/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί Υποβολής προτάσεως για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΙΝΩΛΤ-779 Αρ. Πρωτ.: 7/84/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί Υποβολής προτάσεως για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1Θ3ΩΛΤ-ΕΥΒ Αρ. Πρωτ.: 7/83/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Καρβούνη Δήμητρας (ΚΟΙΝΣΕΠ Μαρτίνου) περί παράτασης παραχώρησης δημοτικού χώρου
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΑΖΩΛΤ-1ΔΙ Αρ. Πρωτ.: 7/82/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση αποφάσεως 5/66/2002 Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης περί παραχώρησης σε χρήση στη ΙΔ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων αίθουσας Δημ. Σχολείου Καλαποδίου
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω13ΛΩΛΤ-93Ν Αρ. Πρωτ.: 7/81/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ περί παραχώρησης αιθουσών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΓ9ΩΛΤ-ΧΩΖ Αρ. Πρωτ.: 7/80/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη του Μαρτίνου
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω17ΤΩΛΤ-Χ6Β Αρ. Πρωτ.: 7/78/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΛΞΩΛΤ-Χ53 Αρ. Πρωτ.: 7/77/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για συγκρότηση επιτροπής
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ5ΞΩΛΤ-ΕΛΕ Αρ. Πρωτ.: 7/76/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης έτους 2021
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΣΗΩΛΤ-ΑΩΣ Αρ. Πρωτ.: 7/75/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO