Πέμπτη 25 Ιουλίου
Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 20/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΧ6ΩΛΤ-ΡΜ6 Αρ. Πρωτ.: 6/63/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενσωμάτωση του Π/Υ του «Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου» στον Π/Υ του Δήμου έτους 2022
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ520ΩΛΤ-ΜΚΕ Αρ. Πρωτ.: 6/67/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Κατσομήτρου Κων/νου για απότμηση πεζοδρομίου
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ6ΡΩΛΤ-4ΜΔ Αρ. Πρωτ.: 6/66/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Μπατσακούτσα Μαρίας περί χορήγηση παροχής ύδρευσης στο εκτός σχεδίου ακίνητο της στη Περιοχή Φούφλα Αταλάντης
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗ2ΟΩΛΤ-Θ3Ε Αρ. Πρωτ.: 6/65/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Ειρήνη Αρβανίτη περί χορήγηση παροχής ύδρευσης στο εκτός σχεδίου ακίνητο της στη Περιοχή Λουτρό Λιβανατών
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΑ6ΩΛΤ-Π87 Αρ. Πρωτ.: 6/64/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΩΗΩΛΤ-Χ4Α Αρ. Πρωτ.: 6/62/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών (εναρμόνιση με το Ν.4849/2021)
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΞΜΩΛΤ-ΨΝΥ Αρ. Πρωτ.: 6/61/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών (εναρμόνιση με το Ν.4849/2021)
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9Λ6ΩΛΤ-ΛΕΟ Αρ. Πρωτ.: 6/60/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή αιτήματος του Δήμου Λοκρών προς τον ΕΦΚΑ Αταλάντης για την παραχώρηση του ισόγειου χώρου στο κτίριο ιδιοκτησίας του, επί της οδού Βάρδα, της Δ.Ε. Αταλάντης
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΞΔΩΛΤ-67Δ Αρ. Πρωτ.: 6/59/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή αιτήματος του Δήμου Λοκρών προς τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) για την παραχώρηση του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460232111002 ιδιοκτησίας του, επί της επαρχιακής οδού Αταλάντης - Κυπαρισσίου, της Δ.Ε. Αταλάντης
Υποβλήθηκε 19/05/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ73ΜΩΛΤ-ΥΥ3 Αρ. Πρωτ.: 6/58/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση άδειας προσθήκης Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α
Υποβλήθηκε 15/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑΔΗΩΛΤ-5ΨΦ Αρ. Πρωτ.: 5/46/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης επί της οδού Εθνικής Αντίστασης & Παύλου Μελά
Υποβλήθηκε 15/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔ1ΨΩΛΤ-ΩΩΤ Αρ. Πρωτ.: 5/49/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Υποβλήθηκε 15/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΒΜΩΛΤ-9Η0 Αρ. Πρωτ.: 5/48/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μητρώο ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Υποβλήθηκε 15/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65ΓΤΩΛΤ-ΕΡΝ Αρ. Πρωτ.: 5/47/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμμετοχή του Δήμου Λοκρών στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΗΖΩΛΤ-11Υ Αρ. Πρωτ.: 5/45/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 241
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO