Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου
Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί Υποβολής προτάσεως για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΙΝΩΛΤ-779 Αρ. Πρωτ.: 7/84/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί Υποβολής προτάσεως για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1Θ3ΩΛΤ-ΕΥΒ Αρ. Πρωτ.: 7/83/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Καρβούνη Δήμητρας (ΚΟΙΝΣΕΠ Μαρτίνου) περί παράτασης παραχώρησης δημοτικού χώρου
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΑΖΩΛΤ-1ΔΙ Αρ. Πρωτ.: 7/82/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση αποφάσεως 5/66/2002 Δημοτικού Συμβουλίου Αταλάντης περί παραχώρησης σε χρήση στη ΙΔ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων αίθουσας Δημ. Σχολείου Καλαποδίου
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω13ΛΩΛΤ-93Ν Αρ. Πρωτ.: 7/81/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ περί παραχώρησης αιθουσών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΓ9ΩΛΤ-ΧΩΖ Αρ. Πρωτ.: 7/80/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο για τη πόλη του Μαρτίνου
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω17ΤΩΛΤ-Χ6Β Αρ. Πρωτ.: 7/78/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΛΞΩΛΤ-Χ53 Αρ. Πρωτ.: 7/77/2021ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας για συγκρότηση επιτροπής
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ5ΞΩΛΤ-ΕΛΕ Αρ. Πρωτ.: 7/76/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αταλάντης έτους 2021
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΣΗΩΛΤ-ΑΩΣ Αρ. Πρωτ.: 7/75/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών περί του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής και τεχνικού προγράμματος για το έτος 2022 καθώς και το σχέδιο τεχνικού προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..
Υποβλήθηκε 15/07/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΡΛΩΛΤ-ΙΑ3 Αρ. Πρωτ.: 7/72/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατασκευή τεσσάρων ραμπών ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΩΧΩΛΤ-Ξ2Θ Αρ. Πρωτ.: 6/68/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αποφάσεως Κοινότητας Μαλεσίνας Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΦΔΩΛΤ-ΘΥΔ Αρ. Πρωτ.: 6/66/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΠ3ΩΛΤ-394 Αρ. Πρωτ.: 6/67/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ονομασία Δημοτικής οδού «ΟΔΟΣ ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ-ΜΙΧΟΥ» από την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως τον Περιφερειακό (προέκταση της οδού Οδ. Ανδρούτσου) Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Α9ΨΩΛΤ-Φ34 Αρ. Πρωτ.: 6/65/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ
Υποβλήθηκε 17/06/2021 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ775ΩΛΤ-3Θ5 Αρ. Πρωτ.: 6/70/2021ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 233
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO