Τετάρτη 22 Μαΐου
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων άρδευσης)
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΙΑΩΛΤ-ΙΝΝ Αρ. Πρωτ.: 5/51/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκκίνηση της διαδικασίας δημοπράτησης ,για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους για λειτουργία επιχειρήσεων Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 93ΠΥΩΛΤ-ΠΞ0 Αρ. Πρωτ.: 5/50/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως παραιτήσεως από τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγυης, της Κας Κατσαγάνη Θεοδώρας
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω282ΩΛΤ-ΧΤΡ Αρ. Πρωτ.: 5/44/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγράμμιση διάβασης πεζών και οδοσήμανση έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63Β0ΩΛΤ-Ι7Ν Αρ. Πρωτ.: 5/43/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αίτηση Χαρακτηρισμού περιοχή ακτογραμμής Θεολόγου –Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών, ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Β1ΜΩΛΤ-095 Αρ. Πρωτ.: 5/42/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6492ΩΛΤ-7ΙΙ Αρ. Πρωτ.: 5/40/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Λοκρών και του Ν.Π.Ι.Δ. «Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης»
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΔ8ΩΛΤ-ΣΘΚ Αρ. Πρωτ.: 5/39/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022
Υποβλήθηκε 14/04/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΑ8ΩΛΤ-Κ3Π Αρ. Πρωτ.: 5/38/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή αιτήματος του Δήμου Λοκρών προς το Δασαρχείο Αταλάντης για την παραχώρηση χώρου και κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του, στην θέση «Φίλια» της Δ.Ε. Αταλάντης Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΖ5ΩΛΤ-Χ6Μ Αρ. Πρωτ.: 4/26/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Υδρονομέων άρδευσης)
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΤ1ΩΛΤ-Μ16 Αρ. Πρωτ.: 4/37/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χωροθέτηση θέσεων περιπτέρων Δήμου Λοκρών Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω86ΩΩΛΤ-ΘΝΓ Αρ. Πρωτ.: 4/31/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κου Νικολάου Μαζιώτη (απαλλαγή από δημοτικά τέλη)
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ39ΩΛΤ-ΙΕΛ Αρ. Πρωτ.: 4/36/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επί αιτήσεως Κας Γεωργίας Κάμπα (αντικατάσταση τακτικού μέλους Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό & τον Αθλητισμό) Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΦΥΕΩΛΤ-ΓΞ5 Αρ. Πρωτ.: 4/35/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΦΛΩΛΤ-Γ5Κ Αρ. Πρωτ.: 4/34/2022ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου
Υποβλήθηκε 17/03/2022 Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΦ4ΩΛΤ-6ΓΡ Αρ. Πρωτ.: 4/33/2022ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 241
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO