Η Ελεγχόμενη Κυνηγητική Περιοχή (Ε.Κ.Π.) Αταλαντονήσου είναι νησιωτική Ε.Κ.Π. που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου Αταλάντης, σε απόσταση 1200μ. περίπου από τον οικισμό Σκάλα Αταλάντης και έχει έκταση 1850 στρέμματα.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί με την αριθμ. 235228/1977 απόφαση του υπουργείου Γεωργίας, με σκοπό την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στο δυνατό βαθμό ενός ήδη υποβαθμισμένου οικοσυστήματος, την εισαγωγή την προστασία και διατήρηση ορισμένων ειδών θηραμάτων και την προσφορά κυνηγιού ποιότητας, με άσκηση θήρας από τους κυνηγούς κατά τους ισχύοντες κανόνες, του ετήσιου προγράμματος θήρας.

Η διαχείρισή της υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου Αταλάντης το οποίο συνετέλεσε αποφασιστικά στην μεταμόρφωση ενός άνυδρου και αφιλόξενου ξερόνησου σε αξιόλογο βιότοπο, που φιλοξενεί σήμερα αρκετά είδη της θηραματικής και άγριας πανίδας.

Το κυνήγι σε αυτή αρχίζει συνήθως στις αρχές Οκτώβρη και λήγει στα μέσα Δεκέμβρη.

Τα θηράματα που συναντώνται στην Ε.Κ.Π. είναι:

  • γνήσιος κρητικός αίγαγρος
  • φασιανός
  • πέρδικα τσούκαρ
  • αγριοκούνελο
  • ορτύκι γραμμωτό

Την περίοδο της Άνοιξης και του Καλοκαιριού που δεν διεξάγεται κυνήγι στην Ε.Κ.Π., τότε τα εναπομείναντα θηράματα συν τα θηράματα με τα οποία εμπλουτίζεται την Άνοιξη το Αταλαντονήσι, δημιουργούν φωλιές στην ιδανική γιαυτό το σκοπό, δασική βλάστηση που καλύπτει την ΕΚΠ και έτσι αναπαράγονται με φυσική αναπαραγωγή.

Τα θηράματα που προέρχονται από φυσική αναπαραγωγή είναι αναμφισβήτητα καλύτερα σε συμπεριφορά κατά την διάρκεια του κυνηγιού και είναι προσαρμοσμένα στο φυσικό περιβάλλον άρα και πιο "δύσκολα" .

Αυτό άλλωστε είναι και η υπεροχή της Αταλαντονήσου και προτιμάται από τους κυνηγούς.

Το Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και τη χλωρίδα αυτής και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρχείου Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγιού.

Ο τρόπος, χρόνος, τόπος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός του χώρου της ΕΚΠ θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δασαρχείο Αταλάντης, Τηλ: 22330 22171, 22268, 80266, Fax:22330 23104